Anlita en medial samtalsterapeut

Har du mycket funderingar i huvudet för tillfället? Då kan det vara bra att ta hjälp av en medial samtalsterapeut. Vendelas Telefonbyrå är mer än en vanlig tarotlinje. Här hittar du väldigt duktiga medier som kan läsa tarot, men som också har många andra kompetenser, bland annat inom healing och alternativmedicin.

Alla är valda utav det TV-kända mediet Vendela Cederholm och hon har bara anlitat medier som hon varmt kan rekommendera. Deras uttalade mål är att hjälpa sina medmänniskor på ett så bra sätt som möjligt genom att erbjuda en service som du som kund verkligen har nytta av.

Kostnaden ligger på 20 kr per minut och du kan ringa om du har kontantkort. Det går att boka en tid i förväg om du skulle vilja göra detta. Då kostar 30 minuter 500 kr och du kan betala via kontokort i stället. Det finns lite olika andra varianter när det gäller betalningar och alternativ och du hittar dessa på hemsidan.

En medial samtalsterapeut kan hjälpa till med mycket

Medial vägledning brukar man använda när man kanske har svårt att få svar på sina funderingar från annat håll, eller vill komplettera sin input via mer andliga kanaler så att säga. Det kan också handla om att man har någon närstående på andra sidan som man vill ha kontakt med och då är det givetvis det enda sättet att ta till.

En medial samtalsterapeut kan hjälpa dig med många olika saker, men det är naturligtvis viktigt att man anlitar rätt medium, en person som både är kunnig och som man kan lita på. Det handlar inte om att låta någon få ett för stort inflytande på ens liv, utan snarare om att spegla sig i diverse budskap som kan komma via mer andliga frekvenser. Detta kan naturligtvis rekommenderas i många olika livssituationer.

Stockholms individuella terapeut

Ibland händer livet av sig själv och man står inför nya situationer man inte aktivt valt själv. Det kan vara förluster av olika slag; jobb, nära och kära, naturkatastrofer eller olyckor. Plötsligt har saker och ting blivit för mycket och utan att veta hur har man tappat lust och energi. Kanske man inte känner igen sig själv längre, eller man inte känner igen livet längre. Man stretar på i ensamhet utan att prata med någon. Man ler och säger bra eller okej om någon frågar hur man mår.

Kanske man till och med har sagt till sig själv att det inte är viktigt, eller att man inte har någon att prata med. Att inte söka hjälp drar oftast bara ut upplevelsen och den kan stegra till depression. Att hitta och tala med en terapeut, i en storstad som Stockholm, behöver inte vara allt för komplicerat. En legitimerad terapeut har fullständig tystnadsplikt och är tränade i att lyssna och ge stöd.

Duktiga terapeuter i Stockholmsområdet

Har man aldrig gått i terapi tidigare kan man känna sig osäker. I de flesta fall börjar man med ett antal sessioner, oftast inte längre än 45 minuter, för att klargöra vad det är som känns så olustigt. Terapeuten lyssnar och ställer olika frågor. Syftet är att man ska förstå sig själv och sin situation bättre och komma ur känslan av maktlöshet och eventuell isolering.

Man arbetar tillsammans över tid, ofta en eller två gånger i veckan, i huvudsak med ens nära relationer och hur man kan förändra dem och uppnå en ny och förbättrad livs kvalitet igen. Att hitta en terapeut kommer inte kännas så oöverkomligt när man väl kommit igång. Första gången kanske det känns ovant, men rutinerade och erfarna terapeuter ger snabbt stöd och an har inget att oroa sig för.

Med en förälder i häkte

När någon häktas förändras inte enbart deras liv radikalt, utan även livet för dem i dess omgivning. Föräldrar, syskon och släkt till personen i fråga, men även personens egna barn. I Sverige idag finns det trettio tusen barn som har en förälder som sitter i fängelse och ser man över hela Europa är det en miljon barn. Alla dessa barn har fått sin värld totalförändrad när deras förälder blev anklagad för ett brott. De hamnar snabbt i en ny del av livet fylld med funderingar.

En del av barnen anklagar sig själva och många hamnar i motstridiga känslor gällande sin förälder och de handlingar denne har begått. Även till exempel händelser i samband med häktningen eller brottet kan även starkt ha påverkat barnet lika mycket som känslan att ha förlorat en förälder.

Stöd för barn med föräldrar i häktet

Det kan i många fall vara svårt att hantera hela situationen tillsammans med de nya känslor och tankar som uppstår för barnet med en förälder i häkte. Många känner sig extremt ensamma och har svårt att veta vad de ska ta sig till. De i den närmaste kretsen kan känna sig hjälplösa och barnet i sig ha svårt att få rätt stöd från sin närhet.

I detta fall kan barnet få komma i kontakt med och prata med någon som har erfarenheter inom området. Det krävs ibland hjälp av någon som själv varit med om något liknande och kan svara på barnets alla funderingar. Gratis stöd i form av en stödtelefonen finns för alla med en förälder i häkte eller de i närheten som behöver extra råd och stöd.